Energivejleder

Vi er uddannede som energivejledere

Go’ Energi skal fremme effektiv brug af energi i husholdninger, det offentlige og i erhvervslivet inden for alle former for energiforbrug – undtagen transport.​

​Go’ Energi er en uafhængig, offentlig organisation med egen bestyrelse.

Organisationen blev etableret den 1. marts 2010 med det formelle navn Center for Energibesparelser. Go’ Energi bygger videre på Elsparefondens hidtidige arbejde og virkemidler.

Go’ Energi dækker alle energiområder bortset fra transport i alle sektorer. Dvs. i husholdninger, den offentlige sektor og i erhvervslivet.

​Finansieringen

Go’ Energi finansieres af provenuet fra det særlige energisparebidrag på 0,6 øre/kWh, der opkræves hos husholdningerne og det offentlige. Provenuet udgør i alt ca. 90 mio. kr. om året. For en husstand uden elvarme svarer energisparebidraget til ca. 24 kr. om året.

​Bestyrelse og ledelse

Go’ Energi har sin egen bestyrelse og tilrettelægger sine aktiviteter, så der opnås flest mulige energibesparelser for midlerne. Sekretariatschefen er udpeget af og refererer til bestyrelsen.

​Læs mere på: GoEnergi.dk

Skræddersyede byggeløsninger ​til private og erhverv

Ring og forhør dig hos os, når du står overfor din næste tømrer- eller snedkeropgave eller mangler et stykke specialinventar. Vi kan føre dine ideer ud i livet og finder gerne en skræddersyet løsning, der opfylder dine ønsker og behov. Se vores kontaktoplysninger herunder.